Vakuutusmeklari on edunvalvojasi vakuutusasioissa.

Suomen Vakuutusmeklariliitto. Finlands F?rs?kringsm?klarf?rbund. Finnish Insurance Brokers Association.

Finnish Insurance Brokers Association

Visit: www.suomenvakuutusmeklariliitto.fi