N?rpes Gr?nsaker

N?rpes Gr?nsaker ?r en traditionsrik, av 43 v?xthusodlare ?gd f?rmedlare och producent av inhemska v?xthusgr?nsaker.

Gr?nsaker,Tomater,Gurkor,Paprika

Visit: www.narpesgronsaker.fi