El?inl??ketieteen kandidaattiyhdistys (EKY) ry

El?inl??ketieteen kandidaattiyhdistys (EKY) ry on Suomessa opiskelevien el?inl??ketieteen opiskelijoiden yhdistys.

eky, eky ry, el?inl??ketieteen kandidaattiyhdistys, el?inl??ketiede, opiskelijat

Visit: www.eky-ry.fi