Arbetets V?nner - Arbetets V?nner

Allaktivitetsf?reningen Arbetets V?nner v?rnar om finlandssvenska traditioner och ger sina medlemmar m?jlighet att delta i evenemang avsedda f?r alla, samt genom sina kretsar, m?jlighet att ?gna sig ?t olika s?rintressen.

f?rening, allaktivitetsf?rening,Arbetets V?nner, Huvudf?reningen, AV, AVC, AVH

Visit: www.arbetetsvanner.fi