Kuntien Putkimestarit ry KPM ry

Kuntien Putkimestarit ryn eli KPM ryn j?senkunta koostuu laaja-alaisesti henkil?ist?, jotka vastaavat yleisest? vesihuollosta.

KPM ry, Kuntien Putkimestarit ry, koulutus ja neuvottelup?iv?t, putkimestari, putkimestariyhdistys, vesihuollon koulutus, vesihuolto, vesijohdot, vesijohto, vesilaitos

Visit: www.kuntienputkimestarit.fi