ZSS Rzadkowo - Szko?a dla uczni?w niepe?nosprawnych, tel. 67 283 11 38 - STARTZesp?? Szk?? Specjalnych w Rzadkowie,Rzadkowo 79, 64-810 Kaczory, tel. 67 2831 138, e-mail: zssrzadkowo@vp.pl Dyrektor - Paku?a Ma?gorzata. Szko?a prowadzi zaj?cia edukacyjno-terapeutyczne, rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne. W ofercie edukacyjnej znajduj? si? te? zaj?cia prowadzone metod? BIOFEEDBACK, metod? Integracji Sensorycznej, zaj?cia logopedyczne, zaj?cia z psychologiem, rehabilitacja ruchowa. Zapraszamy !!!

ZSS Rzadkowo, DPS Rzadkowo, Szko?a specjalna, nauczanie specjalne, gimnazjum specjalne, szko?a przysposabiaj?ca do pracy, upo?ledzony, niedorozwini?tyty, u?omny ucze? Pi?a, Kaczory, Rzadkowo

Visit: www.zssrzadkowo.info


Last Update: MEZ/CET 20.08.2017, 01:11:51 Uhr | OnlineShoppingTotal.de