II Liceum Og?lnokszta?c?ce Nr 2 w Raciborzu

II Liceum Og?lnokszta?c?ce Nr 2 w Raciborzu. To szko?a z wieloletni? tradycj? w kszta?ceniu m?odzie?y na kilku kierunkach.Najlepsza szko?a w powiecie raciborskim.

2lo, Racib?rz, szko?a ?rednia,zso2rac 2 lo, ii lo w raciborzu,liceum og?lnokszta?c?ce, Mickiewicz, ucze?, nauczyciel, szko?a, plac?wka, profil, mat-fiz, matematyczno, fizyczna, biologiczno-chemiczna, humanistyczny, informatyczny, spo?eczno-prawna

Visit: www.zso2rac.info