BIZZI & TEDESCHI s.rl.

Bizzi & Tedeschi - Costruttori di elettropompe sommerse per pozzi da 4' - 6' - 8' e 10'. Motori sommersi elettrici di propria produzione

bizzi e tedeschi, pompa, pompe, pump, pumps, elettropompa, elettropompe, sommerso, sommersa, submersible pump, submersible pumps, submersible, bizzi, bizzi & tedeschi, palma, motori, motore, motor, motors, pozzo, pozzi, well, wells, acqua, water

Visit: www.bizzitedeschi.com