Po?etak - Ma?ine za kartona?u - ?elik SZTR, Novo Selo, Vrnja?ka Banja

?elik SZTR radi projektovanje, izradu, monta?u i pu?tanje u rad ma?ina za proizvodnju kartonske ambala?e.

ma?ine za kartona?u, ma?ine za izradu kartonske ambala?e, ma?ine za izradu kartonskih kutija, kraguljac

Visit: www.kartonpak.rs