Kolegijum ? studio za redakturu, kopirajting i produkciju teksta

Kolegijum: stru?na redakcija za brzu uslugu lekture, korekture, copywritinga, desktop publishinga i konsultacija za samostalna izdanja (samizdat).

urednik, lektura, korektura, redaktura, redakcija, copywriting, desktop publishing, samizdat, consulting, konsultacije

Visit: www.kolegijum.rs