Paxel - Generalni zastupnik SCHAUMANN

Paxel - Pakovanje i prodaja dodataka hrani za ?ivotinje. Spoj savremenog koncepta ishrane ?ivotinja sa doma?im kvalitetnim osnovnim hranivima iz rodnog podneblja.

paxel, paxel doo, svinjarstvo, govedarstvo, zivinarstvo, konjarstvo, proizvodi za ovce, hrana za koze, hrana za zivotinje

Visit: www.paxel.rs