Psihologija laganja - Institut za bihejvioralnu forenziku

Institut za bihejvioralnu forenziku je osnovan 2015. godine kao prva organizacija koja pru?a usluge iz oblasti primenjene bihejvioralne forenzike. Na?im klijentima pru?amo savremene, pouzdane i prakti?no upotrebljive metode kao i sredstva za razumevanje svih dostupnih signala u cilju prepoznavanja la?i i obmane.

psihologija, laganja, forenzika, la?i, obmane, pregovori, prodaja, bezbednost

Visit: www.psihologijalaganja.rs