NOVA MED + laboratorija za medicinsku biohemiju

Biohemijske i imunohemijske analize, klinicka dijagnostika, patrona?na slu?ba, pregled urina, hematologija, lipidni status, anemija, hormoni, tumor markeri, imunologija, enyimi, elektroliti, regulacija ?ecera

medicinska laboratorija, medicinska biohemija, laboratorijska dijagnostika, analize, davanje uzoraka

Visit: www.novamedplus.rs