Mladeks - Name?taj za ?ivot u lepom - MladeksMe?ovito preduze?e za unutra?nju i spoljnu trgovinu ?Mladeks? d.o.o. posluje od 2002. godine u okviru grupacije SEH GmbH, a od 2008.godine u okviru IMS Group, trenutno jednog od vode?ih koncerna u proizvodnji i distribuciji name?taja u Evropi. Mlad kolektiv, savremen na?in poslovanja, spremnost za inovacije, kao i saradnja sa fabrikama iz ?vajcarske, Poljske, Nema?ke, Slova?ke, Bugarske, Italije i Hrvatske, omogu?uje na?im potencijalnim kupcima i saradnicima uvid u estetiku opremanja prostora.

Mladeks,name?taj,stolice,stolovi,garniture,klub sto?i?,

Visit: www.mladeks.rs


Last Update: MEZ/CET 18.08.2017, 01:11:23 Uhr | OnlineShoppingTotal.de