Legalizacija objekata - zakon - dokumentacija - procedura

Za sve one koji ?ive i rade u nelegalnim objektima, sve ?ta Vam treba. Legalizacija objekata - zakon - dokumentacija - procedura. Beograd Srbija 2016.

legalizacije, legalizacija, nelegalni objekti, zakon o legalizaciji, bez gra?evinske dozvole

Visit: www.legalizacije.rs