Foresighter - Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter

The Foresighter online blog magazin objavljuje autorske tekstove o ekonomiji, dru?tvenim i politi?kim tokovima, zanimljivostima iz sveta kulture i umetnosti, kao i o pro?lim, aktuelnim i budu?im doga?ajuma u najrazli?itijim oblastima interesovanja.

Ekonomija, novac, zlato, srebro, evro, EUR, dolar, ?vajcarac, prognoza, prognoze, kurs, kriza, ekonomska, 2017, 2020, elektronski, ke?, ukidanje, gotovine, gotovina, dinar, nema?ka, marka, advokat, dragan, mili?, analiza, internet, bitcoin

Visit: www.foresighter.rs