Eurodijagnostika | Dijagnosti?ki centar

Najsavremenije metode radiolo?kih pregleda: magnetna rezonanca,multislajsni skener(CT), rentgen(ispraviti pravopisnu gre?ku na sajtu ? rendgen), mamografija, ultrazvu?nii kolor dopler pregledi.

magnetna rezonanca Beograd, magnetna rezonanca pregled cena, mamograf pregled Beograd, multislajsni skner Beograd

Visit: www.eurodijagnostika.rs