Biopek d.o.o.

Proizvodnja i distribucija pekarskih proizvoda, sirovina za pekarstvo i poslasti?arstvo, sirovina za prehrabenu industriju, kao i uvoz i distribucija programa od lisnatog testa.

biopek, pekara, pekarski proizvodi, sirovine, pekarstvo, poslasticarstvo, prehrambena industrija, uvoz, distribucija, lisnato testo, novi sad

Visit: www.biopek.rs