APROM - remont su?ara

Su?are za su?enje ?itarica, oprema za su?are, postavljanje mazutne instalacije, farbanje silosa i su?ara,visinski radovi na nepristupa?nim mestima, Remontovanje i popravka su?ara za su?enje ?itarica svih tipova, Isporuka i monta?a remontovanih su?ara, kao i demonta?a i monta?a svih drugih tipova su?ara, Sanacija popravki su?ara, demonta?a sa monta?om, kompletan remont i popravka su?ara, ?ienje sa?a i za?epljenja - popravka i zamena novim sa?em, kao i svih dotrajalih segmenata, antikorozivna za?tita dvostrukim farbanjem sa peskiranjem 100% do ?istote lima, Postavljanje nove mazutne linije za rad su?are na pogonsko gorivo mazut, Betonski silosi - za?tita spoljnih zidova betona odstranjivanjem pra?ine, nano?enjem vodo otpornim bojama, penetriranje i zatvaranje naprslina i pukotina

Bravarski, radovi, izolacija, remont, su?are, remont su?ara, remont su?ara stanojevi?, remont su?ara srbija, elektro oprema, industrijska oprema, APROM nudi usluge za antikorozivne radove, izolaciju, bravarsko zavarivacke radove, remont su?ara, elektro ra

Visit: www.aprom.rs