Naslovna - V&B - proizvodnja i promet ambala?e.

Proizvodnja obuhvata izradu polietilenskih ?tampanih i ne?tampanih folija, filmova, vre?a d?akova i kesica, isklju?ivo po zahtevima kupaca. Tako?e radimo pripremu za ?tampu, kli?ee i sve prate?e poslove.

polietilenska stampa, kese, dzakovi, kesice, vb, subotica

Visit: www.vb.rs