ce-za-r d.o.o - CE-ZA-R d.o.o.

ce-za-r d.o.oCE-ZA-R d.o.o. je vode?a regionalna firma za sakupljanje, preradu i promet metalnih otpadaka, kao i unutra?nju i spoljnu trgovinu

ce-za-r d.o.o,ce-za-r d.o.o,cezar, recikliranje, centar za reciklazu

Visit: www.czr.rs