Informator miechowski

Informator miechowski to serwis po??wicony miastu Miechw. Miechw jest po??o??ony przy midzynarodowej trasie Nr 7, w odleg??o??ci oko??o 40 km od Krakowa i 80 km od Kielc.

Miechw, Miechow, Informacje, Zdjcia, Pocztwki, Poczta

Visit: www.miechow.info