VAGA MONT-preduze?e za proizvodnju,prodaju i servis vagaVAGA MONT a.d. je preduze?e za proizvodnju, uvoz i servis vaga i vagarske opreme. Nasproizvodnii prodajnitim sastavljen je odin?enjera ma?inske i elektro struke, visokokvalifikovanih majstorai trgovaca sa bogatim radnim iskustvom.Postavljaju?inove tehnologije proizvodnje, samostalno, ili u saradnji s partnerima, uvek se vodilo ra?una o o?uvanju kvaliteta i uspostavljanju korektnog odnosa prema strankama.Po?to je na?a osnovna delatnost prodaja vaga, na? asortimanobuhvata

prodaja vaga,trgovacke vage,elekronske obracunske vage,Sartorius precizne vage,medicinske vage,magacinske vage,mehani?ke vage,elektronske vage,sto?ne vage,klani?ne vage,vage na koloseku,zidne vage sa kukom,podne stocne vage,kamionske vage,kolske vage,kami

Visit: www.vagamont.rs


Last Update: MEZ/CET 22.08.2017, 01:12:07 Uhr | OnlineShoppingTotal.de