Tehnosam d.o.o. - pre?iavanje vode

Tehnosam - kompletan program ure?aja i sistema za pre?iavanje vode. Filtracija, deferizacija, omek?avanje, revers osmoza, demineralizacija, ultr filtracija, nano filtracija, UV sterilizacija. Jonoizmenjiva?ke mase, MB mase, mix bed kolone, gvoe, mangan, arsen, omek?avanje, revers osmoza, RO voda, pre?iavanje vode

tretman voda, pre?iavanje vode, priprema vode, voda za pi?e, voda, filtracija, filteri, filter ulo?ci, deferizacija, arsen, gvoe, mangan, amonijak, dehlorisanje, aktivni ugalj, omek?avanje, tvrdo?a vode, revers osmoza, kotlarnice, dezinfekcija, doziranje,

Visit: www.tehnosam.rs