- Otvoreni univerzitet SuboticaOtvoreni univerzitet Subotica je lider u oblastima (ne)formalnog obrazovanja i manifestacione kulture u Srbiji, koji ve? preko pola veka, sa velikim uspehom, promovi?e i razvija koncept do?ivotnog u?enja i unapre?uje kvalitet kulturnog ?ivota u gradu i regionu.,

Otvoreni univerzitet, Otvoreni univerzitet Subotica, Open University Subotica, Projekti Subotica, Project Subotica, Kursevi Subotica, Filmski festival Pali?, Me?unarodni Festival pozori?ta za decu, Izlo?be Subotica, Bioskop Eurocinema,

Visit: www.openunsubotica.rs


Last Update: MEZ/CET 21.08.2017, 01:12:21 Uhr | OnlineShoppingTotal.de