Klinika Papi? » Ginekološka OrdinacijaPapi? ginekološka ordinacija omogu?ava kompletan ginekološki tretman. Primarna i uskospecijalisti?ka delatnost je le?enje muškog i ženskog steriliteta. Ono što je veoma važno da ordinacija zahvaljuju?i stru?nosti kao i opremljenosti odgovaraju?om laboratorijom i opremom ima mogu?nost kompletne dijagnostike i daljeg tretmana u le?enju steriliteta individualno, prilago?eno svakom pacijentu.

ginekoloska ordinacija, klinika, klinika papic, ginekolog Papic, Papic, Beograd, sterilitet, laboratorija, ultra zvuk, trudnoca, trudnice, kolposkopija, pra?enje trudno?e, CTG, bris,

Visit: www.klinika-papic.rs


Last Update: MEZ/CET 24.08.2017, 01:13:26 Uhr | OnlineShoppingTotal.de