Hidrotehnika - Hidroenergetika a.d.Tokom proteklih 70 godina Gra?evinsko preduze?e Hidrotehnoka-Hidroenergetika postalo je jedno od vode?ih Srpskih preduze?a za projektovanje i izgradnju svih vrsta energetskih i hidroobjekata,kao i objekata visokogradnje.

hidrotehnika,hidroenergetika,preduze?e,gradnja,brane,voda,hidro,hidroelektrane,projekti

Visit: www.hidrotehnika.rs


Last Update: MEZ/CET 19.08.2017, 01:10:25 Uhr | OnlineShoppingTotal.de