EU Build - Ostvarujemo va?e odluke

EU Build je firma koja se bavi upravljanjem gra?evinskim projektima i izvo?enjem obuka za gra?evinsku struku

gra?evinarstvo, arhitektura, upravljanje projektima, graditeljske obuke, fidic, upravljanje gra?evinskim projektima, investicioni projekti, konsalting usluge, upravljanje izgradnjom

Visit: www.eubuild.rs