Slu?ni aparati ReSound

Slu?ni aparati najnovije generacije i za sve vrste o?te?enja sluha. Sa slu?nim aparatima koje Alfa ima u ponudi mo?ete vratiti potpuno prirodan sluh.

slusni aparati, cepici za usi, slusni aparati, slu?ni aparati, ?epi?i za u?i, cepici za usi

Visit: www.alfa-srbija.rs