Pi?taljka.rsNa? zadatak je da istra?ujemo zloupotrebu slu?benog polo?aja u vlasti, privatnim i javnim preduze?ima i drugim institucijama. Ako sumnjate ili imate dokaze da u Va?oj okolini neko koristi zajedni?ku imovinu ili svoju funkciju da bi uzeo novac ili dobio neku drugu korist, javite nam preko ovog sajta, telefonom ili po?tom. Pi?taljka ?e za?tititi Va? identitet.

korupcija, zakon, javne nabavke, poverljiv, identitet, zakon, uredba, ?lan, duva? u pi?taljku, b92, agencija za borbu protiv korupcije, ministar, vlada, preduze?e

Visit: www.pistaljka.rs


Last Update: MEZ/CET 23.08.2017, 01:13:01 Uhr | OnlineShoppingTotal.de