Radio Kruna | Kruna Vaseg RaspolozenjaPridr?avaju?i se slogana ,,Kruna va?eg raspolo?enja? radio kruna svojim programom koji se prvenstveno zasniva na odabiru kvalitetne i odli?ne muzike, kao svoj osnovni cilj sebi je postavila to da svojim slu?aocimapravi dobro raspolo?enje. Radio Kruna sa velikom energijom putem etra prenosi dobre vibracije pune optimizma, sre?e, vedrine, duhovitosti i sve vise privla?i pa?nju ?iroke lepeze slu?alaca i tako polako, ali sigurno pronalazi svoj prostor na medijskim horizontima ?to potvr?uju mnogobrojni kontakti slu?alaca i poslovnih partnera.

Kruna Radio ?a?ak, radio u?ivo, ?a?anski radio, slu?aj u?ivo, narodna muzika u?ivo

Visit: www.krunaradio.rs


Last Update: MEZ/CET 22.08.2017, 01:12:07 Uhr | OnlineShoppingTotal.de