T. O. Kletr Liberec | MOP Kletr Liberec

Webov? str?nky ur?en? ?len?m i z?jemc?m o ?lenstv? v turistick?m odd?le Kletr Liberec.Informace o ?innosti, rozpis akc?, fotogalerie, t?bornick? praxe.

Turistika, zdravoveda, batoh, oddil, tabornicka praxe, kletr, topografie, hry, turisticky oddil

Visit: www.kletr.info