MapSoft d.o.o. - Home

MapSoft - lider u prikupljanju podataka fotogrametrijskom metodom i integraciji sa geografskim informacionim sistemima izradjenim prema potrebama klijenata

GIS, photogrammetry, fotogrametrija, orthophoto, ortofoto, DMT, digitalni model terena, topografski planovi, geographic, information, system, geografski, informacioni, sistem, remote, sensing, daljinska, detekcija, geodesy, geodezija, cadastre, katastar,

Visit: www.mapsoft.rs