ROYAL TOURS|poslovna putovanja|individualna putovanja|putovanja na upit

U domenu na?eg poslovanja je organizovanje svih vrsta poslovnih i turisti?kih putovanja, seminara, kongresa, nau?nih i stru?nih skupova,najam sopstvenih rent-a car vozila, kao i rezervacija hotelskog sme?taja kako u zemlji tako i u inostranstvu. Poseban segment poslovanja ?ini Air Ticket Servis zadu?en za avio karte ka svim svetskim destinacijama. Agencija poseduje licencu Me?unarodne asocijacije avioprevoznika IATA(International Air Transport Association) i ?lan je ATAS ?a.

ROYAL TOURS, poslovna putovanja,individualna putovanja, putovanja na upit

Visit: www.royaltours.rs