Va? Potr?koVa? Potr?ko je osnovan i registrovan marta 2009. godine u Beogradu. Delatnost je isklju?ivo uslu?nog karaktera i za svoje klijente vr?imo ?irok spektar usluga: dostava hrane, pi?a, lekova, novina, namirnica, uplata tiketa, kao i pla?anje ra?una ili uslu?na dostava bilo koje vrste.

potrcko, dostava, hrana, pi?e, novine, lekovi, namirnice, uplate tiketa, potr?ko, donesi

Visit: www.vaspotrcko.rs


Last Update: MEZ/CET 21.08.2017, 01:12:21 Uhr | OnlineShoppingTotal.de