Mega Marketing

Marketingje proces planiranja, organizovanja i kontrole bazi?nog koncepta marketing miksa-proizvoda,cene, distribucije i promocije. Nas kreativni timce da osmili idealno resenje za vas stand i vasu reklamu.

marketing, hostese, pultovi, sajam, deljenje flajera, deljenje flajera cena, podela flajera cena,podela flajera,megamarketing,distribucija reklamnog materijala, distribucija flajera

Visit: www.megamarketing.rs