GlobalPharma

Global Pharma d.o.o. je posve?ena prevenciji i unapre?enju zdravlja gra?ana Srbije, kroz obezbe?enje testova za samotestiranje vrhunskog kvaliteta i farmakoekonomski povoljnih cena, sa svim sertifikatima kvaliteta dobijenim u zemljama Evropske Unije FCS, CE, ISO...

testovi,samotestiranje,viola,Ovulacija test,Chlamyida,Health Care testove za samokontrolu

Visit: www.globalpharma.rs