Beling d.o.o. | projektovanje i nadzor instalacija niskog napona | porjektovanje i izvodjenje benzinskih stanica

Projektantski studio specijalizovan za projektovanje i nadzor instalacija niskog napona.Jedna od delatnosti na?e firme je izvo?enje merenja i ispitivanja elektri?nih instalacija sa vizuelnim pregledom i izdavanje Stru?nih nalaza iAtesta. Sva ispitivanja i merenja se izvode prema va?e?im zakonima, standardima i propisima.

porjektovanje i izvodjenje, projektovanje benzinskih stanica, projektovanje skladi?ta goriva, ispitivanje elektri?nih instalacija, video nadzor, sitem za nadzor po?ara

Visit: www.beling.rs