DOBRO DO?LI NA ZIKA.RS - NAJNOVIJE VESTI

Dobrodo?li na web portal Zika.rs namenjen svima koji su zainteresovani da zavire u budu?nost i poku?aju da na vreme razumeju nastupaju?e trendove iz sveta biznisa i savremenih nauka.

zika, robotika, svemir, nano, tehnologija, nanotehnologija, menadzment, bionauke, bio, nauke, biotehnologija, biomedicina, nanomedicina, nanoelektronika, nanomaterijali

Visit: www.zika.rs