Viasat Explore

Viasat Explore ? kanal za prave mu?karce. Za one, koji ?ive ?ivot punim plu?ima ? rade, zabavljaju se, odmaraju se.Ovaj kanal je o obi?nim ljudima, koji rade neobi?ne stvari.

Viasat, Viasat Svet, Viasat Explore zabavni program, Explore raspored, Viasat ExploreViasat Explore raspored

Visit: www.viasatexplore.rs