VerVita sokovnici i blenderi

VerVita sokovnici i blenderi - hladno pre?anje ?uva sve hranjive sastojke. Enzimi i vitamini ne uni?tavaju se pregrijavanjem, ne dolazi do raspr?ivanja u sitne kapljice ?to bitno usporava oksidaciju.

VerVita sokovnici i blenderi, cijena, prodaja sokovnika i blendera, akcija, Hrvatska

Visit: www.vervita.rs