Turisti?ka Organizacija op?tine Ba?ki Petrovac - Turisti?ka Organizacija op?tine Ba?ki PetrovacU?u?kana na jugu Ba?ke, op?tina sa oko 15000 stanovnika razli?itih nacionalnosti koji su se rasporedili u ?etiri naseljena mesta panonskog tipa ( Ba?ki Petrovac, Kulpin, Glo?an i Magli? ), ima ?ime da se pohvali i ?ta da poka?e putniku namerniku i svakom dobrodo?lom gostu.

sme?taj, aqua park petroland, akva park, kulen, petrova?ka kobasica, slova?ki, nacionalna ku?a, slova?ka

Visit: www.turizambackipetrovac.rs


Last Update: MEZ/CET 23.08.2017, 01:13:01 Uhr | OnlineShoppingTotal.de