Technomedia

Technomedia doo je osnovana 2000. godine u Kragujevcu sa fokusom na pru?anje usluga iz oblasti informacionih tehnologija. Primarni cilj se bazira na isporuci proizvoda i usluga visokog kvaliteta i razvoju globalnog tr?i?nog pristupa.

Technomedia, Student Card System, Enterprise Time System, evidencija rada, kontrola pristupa, kartice, stampaci kartica, karticni materijal

Visit: www.technomedia.rs