Tapflo - industrijske pumpe

Tapflo pumpe su jedne od najsvestranijih pumpi na dana?njem tr?i?tu. Mogu da se koriste u razli?itim instalacijama za brojne aplikacije. Zahvaljuju?i jednostavnom principu rada, sa kompaktnim i pouzdanim dizajnom, Tapflo industrijske pumpe odgovaraju svim zahtevima te?ke industrije.

Tapflo, Tapflo pumpe, Tapflo industrijske pumpe, Tapflo Novi Sad, pumpe, pumpe za industriju, centrifugalne pumpe

Visit: www.tapflo.rs