Super?kola - Moja virtuelna u?ionica!Super?kola je edukativni portal na kom se nalazi preko 650 video lekcija iz Srpskog jezika, Matematike, Fizike i Hemije koje uklju?uju predavanja, eksperimente i obja?njenja za lak?e savla?ivanje ?kolskog gradiva od petog do osmog razreda osnovne ?kole. Lekcije Super?kole su grupisane u pakete znanja koji mogu koristiti svakom ?kolarcu, bez obzira na uspeh u ?koli.

u?enje, online u?enje, osnovna ?kola, lekcija, Matematika, Fizika, Hemija, Srpski jezik, video lekcije, zadaci

Visit: www.superskola.rs


Last Update: MEZ/CET 17.08.2017, 01:11:49 Uhr | OnlineShoppingTotal.de