STC Zlatibor - Wai Tai Pansion

Sportsko-turisti?ki centar Zlatibor. Wai Tai pansion se nalazi u najlep?em delu Zlatibora sa preko 14000 kvadrata sme?tajnog, sportskog i zabavnog sadr?aja. Dobrodo?li u STC Zlatibor.

stc zlatibor, wai tai, sportski centar, pansion, sportsko turisti?ki centar

Visit: www.stczlatibor.rs