Shuttle Service | shuttleservice.rs

Shuttle servis Beograd je transportno preduze?e sa iskustvom od preko 15 godina rada na doma?em i regionalnom tr?i?tu. Bavimo se rentiranjem minibuseva, automobile sa i bez voza?a, kao i prevozom putnika u zemlji i inostranstvu.

Transport,Prevoz,Renta,Auto,Mercedes,Beograd,Shuttle servis,Voza?

Visit: www.shuttleservice.rs