Prodaja servera

Prodaja svih vrsta servera, hardvera i softvera vezanog za servere sa montazom, konfigurisanjem i pustanjem u rad na teritoriji cele Srbije

prodaja servera, delovi za servere, server, linux, windows, vmware, voip, openvox, digium, hp, dell, ibm, fujitsu, xeon, montaya servera

Visit: www.serveri.rs