Atelje vina ?apatNa?i se preci nisu bavili vinima. I nismo tajne vinarstva spoznali iz porodi?nih predanja. Mi smo kroz ?ivot i?li drugim stazama, sretaju?i se sa ovim ?udesnim napitkom ?esto i rado. A onda su nas na?e staze, savim slu?ajno, dovele na par?e zemlje koje ?e promeniti tokove na?ih ?ivota. Komad tla, koji nam je ?apnuo da se sva na?a traganja za Lepotom, Umetnou i Prirodom mogu zavr?iti ba? tu. I mi smo skrenuli sa na?ih utabanih puteva, u Neo?ekivano. Taj je ?apat bio sudbonosan...

Atelje vina ?apat, ?apat, sapat, shapat, vinarija, slankamen, hotel, hotique, restoran, vinograd

Visit: www.sapat.rs


Last Update: MEZ/CET 19.08.2017, 01:10:26 Uhr | OnlineShoppingTotal.de