Raji?eva Shopping Center

Sme?ten u glavnoj pe?a?koj zoni, Knez Mihajlovoj ulici, pored najzna?ajnije turisti?ke lokacije grada, Kalemegdanskog parka, ?oping Centar Raji?eva ?e vam

Shopping Center, ?oping centar, ?oping centar Beograd, biznis, finansije, kupovina, centar, centralna, pe?a?ka, zona, Kalemegdan, park, pose?en, prodaja, prilika, top-spot, radnje, restorani, ekskluzivna, vrhunska, lokacija, jedinstvena, posetioci, turist

Visit: www.rajicevashoppingcenter.rs